Misi dan Visi Sekolah

Visi
Sekolah Kebangsaan Kota Warisan Sekolah Terbilang Daerah Sepang Menjelang 2015
Misi
1. Meningkat dan memantapkan prestasi kurikulum.
2. Melahirkan insan yang berketrampilan, optimistik dan mempunyai disiplin yang terpuji.
3. Menjana potensi murid dalam bidang kokurikulum.
4. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa selamat, bersih dan kondusif.
5. Melahirkan warga yang celik ICT.
6. Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang telus dan tulus.

No comments: